Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zamówienia publiczne dla początkujących – przygotowanie i prowadzenie postępowań krok po kroku. Szkolenie z elementami warsztatów.

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres stosowania ustawy, wyłączenia stosowania ustawy, podstawowe pojęcia, zamówienia podprogowe do 130 000 zł, progi kwotowe zamówień publicznych, zamówienia wielorodzajowe, plan postępowań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, kryteria kwalifikacji wykonawców, Specyfikacja Warunków Zamówienia, tryby udzielania zamówień o wartości powyżej i poniżej progów unijnych, zakończenie postępowania.

20 września 21 września

PLN1290

J.G.Training

Warszawa / Online

Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Cele szkolenia:

Wprowadzenie i omówienie podstawowych definicji i mechanizmów stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uzyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – szczególnie w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu oraz stosowania trybów dla zamówień o wartości zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych.

Adresaci szkolenia:

  • uczestnicy procesu zakupowego po stronie zamawiającego oraz wykonawców,
  • członkowie komisji przetargowych,
  • osoby przygotowujące dokumentację przetargową, osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

Metody szkoleniowe:

Wykład, przykłady, analizy, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej – w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji – zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.